skip to Main Content

Algemene actievoorwaarden winacties Van Nes

Winacties tijdens de oktober woonmaand worden georganiseerd door Van Nes.

Deelname actie

 • Deelname aan winacties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer u op Instagram @vannesnl heeft gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Van Nes is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 • Op alle winacties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar van de winacties

 • De winnaar van een winactie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een winactie krijgt persoonlijk bericht via Instagram. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Van Nes is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
Back To Top